Latvijas karte
Attēls no galerijas
Sadarbības partneri
LOB
Atbalstītāji

Putnu sugu TOP

 

Latvija ir labākā vieta pasaulē, kur redzēt mazo ērgli,

bet tas nav vienīgais, ko mēs varam piedāvāt

 

šeit ir lieliskas iespējas novērot

Migrantus

baltpieres zoss [Anser albifrons]

sējas zoss [Anser fabalis]

ziemeļu gulbis [Cygnus cygnus]

mazais gulbis [Cygnus columbianus]

baltvaigu zoss [Branta leucopsis]

īsknābja zoss [Anser brachyrhynchus]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

 

Jūras putnus migrācijā

kākaulis [Clangula hyemalis]

gārgales [Gavia]

melnās pīle [Melanitta nigra]

tumšā pīle [Melanitta fusca]

alki [Alces]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

✩✩

✩✩

 

Vistveidīgos

rubenis [Tetrao tetrix]

grieze [Crex crex]

mednis [Tetrao urogallus]

mežirbe [Bonasa bonasia]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

✩✩

 

Dūkuri

pelēkvaigu dūkuris [Podiceps grisegena]

cekuldūkuris [Podiceps cristatus]

mazais dūkuris [Tachybaptus ruficollis]

melnkakla dūkuris [Podiceps nigricollis]

ragainais dūkuris [Podiceps auritus]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

✩✩

 

Stārķus

baltais stārķis [Ciconia ciconia]

melnais stārķis [Ciconia nigra]

✩✩✩

✩✩

 

Plēsējus

mazais ērglis [Aquila pomarina]

jūras ērglis [Haliaeetus albicilla]

zivju ērglis [Pandion haliaetus]

pļavu lija [Circus pygargus]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

 

Retus ligzdojošus bridējputnus

dīķa tilbīte [Tringa stagnatilis]

ķikuts [Gallinago media]

terekija [Xenus cinereus]

✩✩

✩✩

 

Kaijas

mazais ķīris [Larus minutus]

tundras kaija [Larus heuglini]

Kaspijas kaija [Larus cachinnans]

lielā polārkaija [Larus hyperboreus]

 

✩✩✩

✩✩

✩✩

 

 

Zīriņus

melnais zīriņš [Chlidonias niger]

baltspārnu zīriņš [Chlidonias leucopterus]

baltvaigu zīriņš [Chlidonias hybrida]

✩✩✩

✩✩

✩✩

 

Pūces

apodziņš [Glaucidium passerinum]

urālpūce [Strix uralensis]

bikšainais apogs [Aegolius funereus]

✩✩✩

✩✩

 

Zaļā vārna

zaļā vārna [Coracias garrulus]

✩✩✩

 

Dzeņus

vidējais dzenis [Dendrocopos medius]

melnā dzilna [Dryocopus martius]

baltmugurdzenis [Dendrocopos leucotos]

trīspirkstu dzenis [Picoides tridactylus]

mazais dzenis [Dendrocopos minor]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

✩✩

✩✩

 

Cielavas

dzeltenā cielava [Motacilla flava]

ziemeļu pasuga [Motacilla flava thunbergi]

citroncielava [Motacilla citreola]

✩✩✩

✩✩

 

..un visbeidzot mazie pelēkie

mazais mušķērājs [Ficedula parva]

mazais svilpis [Carpodacus erythrinus]

zaļais ķauķītis [Phylloscopus trochiloides]

krūmu ķauķis [Acrocephalus dumetorum]

svītrainais ķauķis [Sylvia nisoria]

✩✩✩

✩✩✩

✩✩

✩✩

✩✩

 

________________________________________________________________________________________________________

1- šī ir Motacilla piedāvātā putnu sugu izlase. Katru no šīm sugām ir iespēja apskatīt mūsu gida pavadībā, putnam atbilstīgā sezonā. Izlasē netiek iekļautas parastas sugas, kā dižraibais dzenis un meža pūce. Ja vēlaties uzzināt vislabāko apskates sezonu katrai sugai rakstiet: info[at]motacilla.lv

 

✩✩✩ - ļoti liela varbūtība (tiek novērots ļoti regulāri, katru sezonu)

✩✩ - liela varbūtība (tiek novērots regulāri, katru sezonu)

✩ - (tiek novērots neregulāri)

 


Putnu sugu TOP 12-

 


Uz augšu Uz augšu