Latvijas karte
Attēls no galerijas
Sadarbības partneri
LOB BalticBrightBirds
Atbalstītāji

Dzērvju šovs 19.-20.2009.

19.09.2009.

 

Ceļu uz Latgali un tās putniem uzsākam neilgu laiku pirms 9 no rīta, izbraucot no Latvijas Ornitoloģijas biedrība Rīgā. Braucam pa Rīgas - Daugavpils šoseju caur Salaspili, kur pārtveram Daigu un tālāk esam jau pilnā sastāvā. Kā pirmo apstāšanās vietu izvēlamies dabas liegumu „Daugava pie Kaibalas", aptuveni 70 km no Rīgas. Pateicoties Ķeguma HES pazeminātajam Daugavas ūdenslīmenim ir atklājušies plaši dubļu lauki un seklūdens teritorijas. Atklājam sugu sarakstu ar pirmajiem putniem, nedaudz pabrokastojam un dodamies tālāk. Tā kā esmu pļaviņietis nevaru atturēties no vēlmes apskatīt Aiviekstes ieteku Daugavā (galu galā Aiviekste taču iztek no Lubāna!). Šeit skatoties no zviedru armijas veidotajiem fortifikācijas vaļņiem, t.s. Zviedru skanstīm, pārlūkojam plašo upju sateku. Novērojam paprāvu bariņu lielo gauru, ko vēlāk ekskursijas laikā vairs neredzam, vairākus zivju gārņus. Tālāk braucam uz Madonu, kur vietējā krogā papusdienojam un turpinām braukt. Pie Kujas dabas parka pamanām uz šosejas nobrauktu meža pūci, pārbaudām putnu, gredzena šoreiz nav...Barkavā nogriežamies no šosejas Degumnieku virzienā un braucam līdz Meirānu kanāla tiltam, pa ceļam „ķemmējot" apkārtējos laukus. Tālāk griežamies uz Kalngala slūžām (vēsturisks hidrotehnisks objekts) un uzsākam ceļu gar Lubāna krastu pa Zvidzes dambi. Apkārtējos laukos novērojam vairāk nekā 10 peļu klijānus. Pēc pamatīgas izšūpošanās pa bedraino ceļu (tā diemžēl ir Lubāna dambju, un jo īpaši zivju dīķu ceļu specifika) sasniedzam Zvidzes kanāla putnu novērošanas torni. Šajā vietā jau var izbaudīt ezera plašumu, redzam baltos gārņus, apskatām jūraksraukļu ligzdošanas koloniju Akmeņsalā. Torņa pakājē uzturās bariņš migrējošu garastīšu. Turpinām ceļu un šoreiz apskatām Aiviekstes izteku no Lubānas ezera, diemžēl jaunuzceltajā tūrisma imformācijas centrā iekļūt neizdodas. Pēc neilga laika uzkāpjam Gomeļa putnu tornī. Lai arī tornis ir salabots, tā stabilitāte nav uzlabojusies un laikā, kad kāds skatās caur teleskopu, pārējiem dalībniekiem ir teju vai jāsastingst. Novērojam palielu bariņu baltvēderu, kā arī ziemeļu gulbju ģimeni. Kvāpānu dīķiem lēni pabraucām garām un apstājamies pie Rēzeknes upes tilta, nu jau Īdeņas zivju dīķu pusē, pie bijušās sūkņu stacijas. Pa ceļam uz Nagļiem apmeklējam Tīrumnieku ezera purva laipu (nevienu jaunu sugu šajā vietā gan nenovērojam). Tālāk dodamies apskatīt Ļodānu - Zvejsalas zivju dīķus. Šeit vērojam mazos dūkurus, redzam šajā braucienā pirmos jūrasērgļus, teju visas parastākās pīļu sugas. Iebraucam arī Nagļu zivjaudzētavas Centra dīķos, kur brīvdienās noris maksas karpu makšķerēšana. Šeit vasaras otrajā pusē tiek nolaisti daži no dīķiem, kas ir laba bridējputnu vērošanas vieta. Šoreiz redzam tikai vienu smilšu tārtiņa jauno putnu. Izsalkums liek par sevi manīt un ātri braucam uz Varakļāniem, kur gaida sātīgas vakariņas kafejnīcā „Millenium". Pēc maltītes esam atkal uzņēmuši spēkus un nolemj sagaidīt saulrietu no Siksalas uguns novērošanas torņa Teiču dabas rezervātā. Pa ceļam redzam braucienā vienīgo lielo čaksti un dzērvju barus, kas dodas nakšņot. Saulriets patiešām ir iespaidīgs un tikai tumsā ierodamies Murmastienes pagasta „Bērzos". Iekārtojamies uz nakšņošanu, pārrunājam dienas notikumus un laicīgi dodamies gulēt, jo nākošajā rītā ir jāceļas jo agri, lai sagaidītu ekskursijas „naglu" - dzērvju izlidošanu no purva. Nakts ir pilnīgi skaidra un neredz ne mazākā mākoņa...

 

20.09.2009.

 

Rītu sākam ar termosu sagatavošanu, sapakojamies un dodamies ceļā. Šajā rītā sadalāmies divās grupās. Es palieku „Bērzu" tuvumā esošajā Plūšku kalnā, bet Andris aizbrauc tālāk, vecā Varakļānu ceļa virzienā. Ir doma apvienot patīkamo ar lietderīgo un veikt arī izlidojošo dzērvju uzskaiti. Tomēr rīts jau no sākuma ir miglains un migla ar katru brīdi kļūst aizvien biezāka. Punktā esam jau ap 6 un apmēram pēc 15 min jau var dzirdēt kā purvā sāk sasaukties dzērves un pēc mirkļa var dzirdēt arī pirmos izlidojušos barus. Miglas dēļ vairāk sanāk tikai dzērvju klausīšanās, tomēr daži bariņi pārlido arī pavisam tuvu un zemu, ko izdodas pat nofotogrāfēt. Kad jau ilgāku laiku neviens bars vairāk nav izlidojis, ierodas Andris, kuram arī no jebkādas precīzas skaitīšanas nekas nav sanācis. Turpat netālu pamanām nelielu dzērvju bariņu (ap 50 putniem), uz lauka ieraugām 5 sējas zosis (vieni no pirmajiem migrantiem šogad). Apkārt dzird migrējošos meža strazdus, Andra grupai izdevies novērot riekstrozi. Nedaudz nosaluši dodamies uz Varakļāniem brokastīs. Tālāk nolemjam braukt atkal uz Nagļiem, šoreiz uz Orenīšu - Drabāku nodaļas dīķiem (10 iespaidīga izmēra dīķi). Loze ir pilnā, jo viens no dīķiem ir svaigi nolaists un ir īsts putnu Eldorado. Dīķī vienkopus barojās vismaz 200 lielie baltie gārņi (kopskaitā šajā dīķu sistēmā todien vismaz 250 īpatņu), mudž no peldpīlēm. Dežūrē 4 jūrasērgļi, redzam lielus ķīvīšu barus, parastos šņibīšus, gugatņus, mērkaziņas, vienu pļavu tilbīti. Pie šī dīķa vien no dažādiem skatupunktiem pavadām vairākas stundas. Izbraukājam visu dīķu sistēmu un uzkāpjam Orenīšu kalna putnu vērošanas tornī, tomēr nekur citu šādu putnu bagātību neredzam. Sajūsmu ekskursantiem izraisa daudzās somzīlīšu ligzdas kanālu malās. Braucam pieveikt pēdējo ceļa posmu apkārt Lubāna ezeram - ezera Dienvidu dambi, kas sasniedzams izbraucot cauri Zvejsalas dīķiem, kur jau bijām iepriekšēja pēcpusdienā. Šoreiz pie dīķiem īpaši neapstājamies un braucam līdz pat putnu tornim. Ūdens līmenis ezerā šajā sezonā ir krities un ainava nemaz neatgādina pavasaros redzēto, kad mēdz applūst pat pats dambis. Torņa pakājes krūmājos skan čunčiņu balsis, daži no putniem ir pārdroši un laižas baroties uz torņa konstrukcijām, ļaujot sevi apskatīt tuvplānā un fotografēt. Izbraucam atkal pie Kalngala slūžam un braucam meklēt dzērvju barus. Līdz Barkavai pamanām vien tālu esošu nelielu  dzērvju bariņu un braucam tālāk. Netālu pirms Murmastienes laukos ir lielie bari, ko apskatām. Pulkstenis ir jau trīs pēcpusdienā un nolemjam doties māju virzienā. Atpakaļceļā izbraucam caur Ļaudonu, cauri Krustkalnu rezervātam, uz Pļaviņām. Tā kā esmu cēlies piecos no rīta un esmu gandrīz aizmidzis, veicam šoferu maiņu (paldies Gundegai!) un pārējie dalībnieki dodas uz Rīgu!

Ekskursijā kopumā divu dienu laikā konstatētas 80 putnu sugas, tomēr jāatzīmē, ka braucienā necentāmies iziet uz „ķeksēšanu", bet vairāk uz dalībnieku izglītošanu par redzamajiem putniem utt. Sarakstā iekļautas arī sugas ko noteica tikai gidi, vai viens no gidiem.

 

Gaidis Grandāns

Novēroto sugu saraksts:

 

1

Paugurknābja gulbis

Cygnus olor

2

Ziemeļu gulbis

Cygnus cygnus

3

Sējas zoss

Anser fabalis

4

Baltvēderis

Anas penelope

5

Pelēkā pīle

Anas strepera

6

Krīklis

Anas crecca

7

Meža pīle

Anas platyrhynchos

8

Garkaklis

Anas acuta

9

Prīkšķe

Anas querquedula

10

Platknābis

Anas clypeata

11

Brūnkaklis

Aythya ferina

12

Cekulpīle

Aythya fuligula

13

Gaigala

Bucephala clangula

14

Lielā gaura

Mergus merganser

15

Mazais dūkuris

Tachybaptus ruficollis

16

Cekuldūkuris

Podiceps cristatus

17

Jūras krauklis

Phalacrocorax carbo

18

Lielais baltais gārnis

Egretta alba

19

Zivju gārnis

Ardea cinerea

20

Jūras ērglis

Haliaeetus albicilla

21

Niedru lija

Circus aeruginosus

22

Zvirbuļu vanags

Accipiter nisus

23

Peļu klijāns

Buteo buteo

24

Laucis

Fulica atra

25

Dzērve

Grus grus

26

Smilšu tārtiņš

Charadrius hiaticula

27

Ķīvīte

Vanellus vanellus

28

Parastais šņibītis

Calidris alpina

29

Gugatnis

Philomachus pugnax

30

Mērkaziņa

Gallinago gallinago

31

Pļavu tilbīte

Tringa totanus

32

Lielais ķīris

Larus ridibundus

33

Kajaks

Larus canus

34

Sudrabkaija

Larus argentatus

35

Mājas balodis

Columba livia

36

Lauku balodis

Columba palumbus

37

Dižraibais dzenis

Dendrocopos major

38

Lauku cīrulis

Alauda arvensis

39

Krastu čurkste

Riparia riparia

40

Bezdelīga

Hirundo rustica

41

Koku čipste

Anthus trivialis

42

Pļavu čipste

Anthus pratensis

43

Baltā cielava

Motacilla alba

44

Paceplītis

Troglodytes troglodytes

45

Peļkājīte

Prunella modularis

46

Sarkanrīklīte

Erithacus rubecula

47

Melnais erickiņš

Phoenicurus ochruros

48

Erickiņš

Phoenicurus phoenicurus

49

Melnais meža strazds

Turdus merula

50

Pelēkais strazds

Turdus pilaris

51

Dziedātājstrazds

Turdus philomelos

52

Sila strazds

Turdus viscivorus

53

Čuņčiņš

Phylloscopus collybita

54

Zeltgalvītis

Regulus regulus

55

Garastīte

Aegithalos caudatus

56

Pelēkā zīlīte

Parus montanus

57

Zilzīlīte

Parus caeruleus

58

Lielā zīlīte

Parus major

59

Dzilnītis

Sitta europaea

60

Brūnā čakste

Lanius collurio

61

Lielā čakste

Lanius excubitor

62

Sīlis

Garrulus glandarius

63

Žagata

Pica pica

64

Riekstrozis

Nucifraga caryocatactes

65

Kovārnis

Corvus monedula

66

Vārna

Corvus corone cornix

67

Krauklis

Corvus corax

68

Mājas strazds

Sturnus vulgaris

69

Mājas zvirbulis

Passer domesticus

70

Lauku zvirbulis

Passer montanus

71

Žubīte

Fringilla coelebs

72

Ziemas žubīte

Fringilla montifringilla

73

Zaļžubīte

Carduelis chloris

74

Dadzītis

Carduelis carduelis

75

Ķivulis

Carduelis spinus

76

Kaņepītis

Carduelis cannabina

77

Svilpis

Pyrrhula pyrrhula

78

Dižknābis

Coccothraustes coccothraustes

79

Dzeltenā stērste

Emberiza citrinella

80

Niedru stērste

Emberiza schoeniclus

 

 

 


2009.09.29 16:24

Uz augšu Uz augšu